înregistrare marcă la OSIM
Diverse

Înregistrare marcă la OSIM – de ce avem nevoie de o firmă?

septembrie 10, 2020 By

Înregistrare marcă la OSIM – de ce avem nevoie de o firmă?

Înființarea unei firme este absolut esențială pentru oricine își dorește să facă afaceri onest și legal. Fără înregistrarea fie unei firme fie ca SRL, fie ca PFA (sau una din celălalte variante, cum ar fi SRL-D-ul sau SA-ul, dar în general SRL-ul și PFA-ul sunt cele mai des înregistrate, cât și cele mai eficiente pentru cineva care vrea să-și deschidă o afacere) tu practic nu poți emite facturi și nu poți achiziționa bunuri și servicii pe banii firmei. Asta înseamnă că ai funcționa ilegal. Dar toată birocrația asta este o mare bătaie de cap. Oare există vreo modalitate de infiintare firma fara birocratie? Sigur trebuie să fie o metodă să faci toate aceste lucruri, precum înregistrare marcă la OSIM într-un mod simplificat, care să nu îți ia mult timp. De ce?

Documente PFA

În primul rând, pentru un PFA, de exemplu, vei avea nevoie de următoarele documente:

 1. Cererea de tip înregistrare, în original
 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală
 3. Declarația-tip pe propria răspundere care să ateste că nu desfășoară activitate la sediul profesional, sedii secundare sau în afara acestora sau care să ateste îndeplinirea condițiilor legale de funcționare prevăzute de legislația specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii
 4. Cartea de identitate sau pașaportul titularului PFA. Aceasta trebuie sp fie fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
 5. Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale pentru desfășurarea activităților ca persoană fizică autorizată. În formă olografă în original
 6. Înscrisul care atestă dreptul de folosință asupra sediului profesional/punctului de lucru – orice act juridic care conferă dreptul de folosință și/sau atestă afecțiunea specială a spațiului, în fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul
 7. Specimenul de semnătură a persoanei fizice autorizate (în original)

În plus, dacă este cazul:

 • Avizul asociației de proprietari/locatari privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip – original), dacă la sediul profesional, imobil cu destinație de locuință, nu se desfășoară nicio activitate economică, persoana fizică titulară a PFA, titularul întreprinderii individuale sau membrul întreprinderii familiale care are dreptul de folosință asupra imobilului depune o declarație pe proprie răspundere, sub semnătură privată, prin care atestă faptul că la sediul profesional nu desfășoară activitate economică, în acest caz nefiind necesare formalitățile prevăzute de art. 40 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare
 • Declarația privind desfășurarea activității de către soț/soție
 • Documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectațiune (declarație pe proprie răspundere)
 • Documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf) și/sau
 • Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atestă experiența profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale.

Ca să nu mai vorbim de toate drumurile pe care trebuie să le faci ca să depui toate aceste acte!

Ce este marca?

Cât despre marcă, aceasta este un set de semen distinctive care ajută la identificarea și distingerea sursei comerciale a bunurilor sau serviciilor. Aceasta poate fi reprezentată de către:

 1. Logo-uri
 2. Nume
 3. Culori
 4. Forma produsului
 5. Ambalajul
 6. Sunete
 7. Arome.

Ține minte însă că o marcă nu este doar o diferențiere față de concurență. Nu este nici un reper pentru consumator. Ea este și un activ valoros pentru companie. Dacă marca este înregistrată, titularul acesteia are dreptul doar de a o valorifica. Maim ult, el poate folosi pârghii legale (acțiuni în justiție) pentru a preveni și a se opune copierii (contrafacerii) sau alterării mărcii de către terți. Condiția pentru a putea beneficia de valoarea reală a unei mărci este protejarea ei ca proprietate intelectuală prin înregistrare marcă la OSIM sau alte organisme internaționale.

De ce e important să ai o marcă?

În caz contrar pot apărea mai multe riscuri. Numele produsului sau al serviciului poate fi copiat de concurență care va câștiga pe nedrept clienți pe baza reputației dumneavoastră. Iar această concurență nu poate fi oprită sau trasă la răspundere. În același timp, puteți evita un conflict juridic cu terții care, posibil, dețin deja drepturile asupra aceleiași denumiri, datorită etapei de verificare a disponibilității din procesul de înregistrare a unei mărci.

Așadar, marca, la fel ca înregistrarea unui SRL sau PFA, este foarte, foarte importantă. De aceea ar trebui să apelezi la o echipă de consultanți experți care să te ajute să îți creezi business-ul de la zero, fix așa cum trebuie. Începerea unei afaceri este deseori complicată și dificilă. Una din cele mai frustrantre părți din asta este birocrația, așa că de ce să nu îți faci viața mai ușoară?